Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala--

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Servicii

Alte informatii publice

Hotarari 2016

Hcl nr.195 din 21.12.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului Boldeşti-Scăeni pe anul 2016

Descarca fisier

Hcl nr.194 din 21.12.2016

Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2016

Descarca fisier

Hcl nr.193 din 21.12.2016

Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale nr.2,oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2016

Descarca fisier

Hcl nr.192 din 21.12.2016

Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale"Mihai Viteazul" oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2016

Descarca fisier

Hcl nr.191 din 21.12.2016

Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic"Teodor Diamant" oraşul Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2016

Descarca fisier

Hcl nr.190 din 21.12.2016

Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni la data de 30.11.2016

Descarca fisier

Hcl nr.189 din 21.12.2016

Privind stabilirea şi delimitarea zonelor în intravilanul şi extravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

Hcl nr.188 din 21.12.2016

Privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu gratuit pentru terenul în suprafaţă de 3640 mp,aparţinând domeniului privat al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier

Hcl nr.188 din 21.12.2016-Anexa

Descarca fisier

Hcl nr.187 din 21.12.2016

Pentru aprobarea Raportului de oportunitate privind vânzarea unor terenuri situate pe strada Petroliştilor,apartinand domeniului privat al oraşului Boldeşti-Scăeni

Descarca fisier