Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala--

Servicii

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Alte informatii publice

H.C.L

HCL nr. 110 din 30.08.2021

privind aprobarea PUZ„Schimbare parțială destinație teren zonă industrială și depozitare, zonă centrală (S=18.131m.p.) și lotizare pentru ansamblu rezidențial (Sstud.=20.367m.p.)”

Descarca fisier

HCL nr. 87 din 24.06.2021

prelungire valabilitate PUG si a regulamentului local de urbanism

Descarca fisier

HCL nr. 50 din 30.03.2021 pentru modificarea HCL nr. 158 din 24.11.2015 privind reglementarea taxei de parcare

Descarca fisier

HCL nr. 129 din 25.11.2020

privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor la H.C.L. nr. 84/13.08.2020 privind atribuirea de denumiri unor străzi din oraşul Boldeşti-Scăeni şi aprobarea Nomenclatorului stradal

Descarca fisier

HCL nr. 84 din 13.08.2020

privind atribuirea de denumiri unor strazi din orasul Boldesti-Scaeni si aprobarea Nomenclatorului stradal

Descarca fisier

HCL nr. 81 din 22.07.2020

privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Prahova, Intrarea Pietii, nr. 5

Descarca fisier

HCL nr. 78 din 22.07.2020

privind-actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Centru multifunctional cultural-educational Boldesti-Scaeni''

Descarca fisier

HCL nr. 77 din 22.07.2020

privind - Actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Modernizare strada Liceului

Descarca fisier

HCL nr. 64 din 25.06.2020-Regulament propriu pentru organizarea emiterii Autorizatiilor de Construire in regim de urgenta

Descarca fisier

HCL nr. 167 din 2019

privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL

HCL nr. 166 din 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Teren de sport multifuncţional - Liceu Teodor Diamant

HCL 139 din 2019

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii Teren de sport multifuncţional al Liceului tehnologic Teodor Diamant, Boldeşti-Scăeni

HCL 81 din 2019

privind aprobarea Reglemantărilor desfaşurării activităţilor de transport in regim de taxi pe raya Boldeşti Scăeni

HCL Nr. 37 - 2019

privind actualizarea devizului general al obiectivului "Gospodărie de apă Seciu"

HCL Nr. 35 - 2019

privind actualizarea devizului general al obiectivului "Modernizare şi extindere staţie de epurare Boldeşti-Scăeni"

HCL Nr. 33 - 2019

privind actualizarea devizului general al obiectivului "Extindere şi modernizare a reţelei de canalizatre oraş Boldeşti-Scăeni"

HCL Nr. 28 - 2019

privind stabilirea măsurilor în vederea repartizarii locuinţelor din fondul locativ al oraşului Boldeşti-Scăeni

HCL Nr. 11 - 2019

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţie ai obiectivului "Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă - oraş Boldeşti-Scăeni

HCL 44 din 18.03.2019

privind actualizarea devizului general al obiectivului ""Gospodăria de apă Seciu, oraş Boldeşti-Scăeni, jud. Prahova

Descarca fisier

HCL 41 din 18.03.2019

privind actualizarea devizului general al obiectivului "Modernizare şi extindere staţie de epurare, oraş Boldeşti-Scăeni, jud. Prahova

Descarca fisier