Tel.:0244 211 363
Fax :0244 211 287

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritttii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a

Info Oras

Informatii de interes public

Transparenta decizionala

Compartimente

Integritate institutionala--

Servicii

Strategia nationala anticoruptie 2021-2025

Alte informatii publice

Formulare pentru reclamatie administrativa

INFORMATII DE INTERES PUBLIC > SOLICITARE INFORMATII. LEGISLATIE > FORMULARE PENTRU RECLAMATIE ADMINISTRATIVA

MODALITĂȚI DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE

  În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului Orasului Boldesti-Scaeni.

Persoana care se considera vatamata în drepturile sale poate depune reclamatia administrativa în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul institutiei. În cazul în care reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat, în termen de 15 zile de la depunerea reclamatei administrative. Acest raspuns va contine informatile de interes public solicitate initial si, de asemenea, se vor mentiona sanctunile


Mai mult

Formular aferent reclamaţie administrativă 1

Descarca fisier

Formularele aferent reclamaţie administrativă 2

Descarca fisier